Take a fresh look at your lifestyle.
Monthly Archives

December 2018

Ketentuan Dan Hikmah Shalat Jum’At.

Hari Jum’at disebut juga “Sayyidul Ayyam”, artinya “tuannya hari”. Hari Jum’at memiliki keistimewaan dibandingkan hari lain. Kata Jum’at diambil dari kata “jama’a” yang artinya “berkumpul”. Yaitu hari berkumpulnya umat muslim untuk…

Iktikad Kepada Malaikat-Malaikat Allah

Iman kepada malaikat yaitu percaya dan yakin bahwa Allah Swt. membuat malaikat dari cahaya (nur) untuk mengatur dan mengurus alam semesta. Beriman kepada malaikat dapat diwujudkan dengan cara mengetahui tugas malaikat lalu menjadikan peran…

Pengertian Dan Tata Cara Shalat Berjamaah

Masjid merupakan kawasan beribadah umat Islam. Di masjid mereka saling berdekatan, bertatapan, berjabatan tangan, bersapa, dan berpautan hati demi mewujudkan semangat ukhuwah ( menjalin persatuan). Rasa persatuan yang paling indah yakni…

Ketentuan Shalat Jama’ Dan Qashar

Shalat bagi seorang muslim, yakni hal terpenting melebihi apa pun. Sampai-hingga Rasulullah saw. dikala menjelang wafatnya berpesan biar umatnya tidak meninggalkan shalat dalam keadaan apapun. Shalat yakni tiang agama. Siapa yang mendirikan…