Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

Kelas VII

Para Penerus Usaha Nabi Muhammad Saw.

Al-Khulafa’u ar-Rasyidμn artinya pemimpin yang diberikan petunjuk oleh Allah Swt. Al-Khulafa’u ar-Rasyidμn yaitu pengganti Rasulullah saw. Mereka berjumlah empat orang, yakni Abu Bakar as-Siddiq, Umar bin Khattab, ‘Usman bin Affan, dan Ali…

Perilaku Orang Yang Cinta Ilmu Pengetahuan

Allah Swt. yang memiliki ilmu. Allah disebut al- Alim artinya Maha Mengetahui (Maha Berilmu). Ilmu Allah Swt. sangat luas tanpa batas. Ada yang diberikan kepada kita sudah tertulis dan ada yang tidak tertulis. Yang tertulis yakni kitabullah…

Ketentuan Dan Hikmah Shalat Jum’At.

Hari Jum’at disebut juga “Sayyidul Ayyam”, artinya “tuannya hari”. Hari Jum’at memiliki keistimewaan dibandingkan hari lain. Kata Jum’at diambil dari kata “jama’a” yang artinya “berkumpul”. Yaitu hari berkumpulnya umat muslim untuk…

Iktikad Kepada Malaikat-Malaikat Allah

Iman kepada malaikat yaitu percaya dan yakin bahwa Allah Swt. membuat malaikat dari cahaya (nur) untuk mengatur dan mengurus alam semesta. Beriman kepada malaikat dapat diwujudkan dengan cara mengetahui tugas malaikat lalu menjadikan peran…

Pengertian Dan Tata Cara Shalat Berjamaah

Masjid merupakan kawasan beribadah umat Islam. Di masjid mereka saling berdekatan, bertatapan, berjabatan tangan, bersapa, dan berpautan hati demi mewujudkan semangat ukhuwah ( menjalin persatuan). Rasa persatuan yang paling indah yakni…

Ketentuan Shalat Jama’ Dan Qashar

Shalat bagi seorang muslim, yakni hal terpenting melebihi apa pun. Sampai-hingga Rasulullah saw. dikala menjelang wafatnya berpesan biar umatnya tidak meninggalkan shalat dalam keadaan apapun. Shalat yakni tiang agama. Siapa yang mendirikan…