Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

Kelas VIII

Mengonsumsi Makanan Dan Minuman Yang Halal

Makanan dan minuman halal yaitu masakan dan minuman yang boleh dimakan/diminum menurut ketentuan syariat Islam. Makanan dan minuman haram yakni masakan dan minuman yang dihentikan dimakan/diminum berdasarkan ketentuan syariat Islam.…

Pertumbuhan Ilmu Pengetahuan Pada Era Umayyah

Daulah Umayyah) atau Kekhalifahan Umayyah, ialah kekhalifahan Islam pertama sehabis masa Khulafaur Rasyidin di Jazirah Arab dan sekitarnya  Daulah Umayyah mengalami dua masa, ialah masa di Damaskus dan di Cordoba, Andalusia. Kekuasaan Bani…

Jenis Puasa Wajib Dan Puasa Sunah

Puasa berasal dari kata “saumu” yang artinya menahan diri dari segala sesuatu, mirip: menahan makan, minum, nafsu, dan menahan bicara yang tidak bermanfaat. Puasa wajib ada empat yakni: puasa di bulan Ramadan, puasa kifarat, puasa qada, dan…

Keyakinan Kepada Kitab-Kitab Allah Swt

Iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab-Nya kepada para Rasul-Nya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat insan sebagai pemikiran hidup…